Principal


La vista cansada

uji

Resulta fascinant contemplar de prop com es genera el coneixement científic.

Del CWIS al núvol

Una conferència molt interessant de juny de 2015. El gerent de l’UJI, Andrés Marzal, i dos tècnics del Servei d’Informàtica, explicaven al públic el camí emprès cap al cloud, el núvol. Un camí que, si els rumors que se senten són certs, deu estar ara a punt de culminar.

Quasi al principi de la seua intervenció, Andrés es referia als que vam col·laborar en el primer servidor web d’Espanya com “una pandilla de forajidos en el buen sentido”, els quals hi hauríem treballat “completamente al margen de la dirección de la universidad”. Però això no és exacte i m’agradaria matisar-ho. Aquell servidor web de 1993 cal situar-lo en el marc d’un projecte d’implementació d’un servei d’informació electrònica per a l’UJI. Un projecte que tenia el vistiplau de l’autoritat pertinent.

Inicialment ens havíem basat en la tecnologia Gopher. Perquè, sí, Internet ja existia abans del Web. I al cap d’un temps vam voler provar opcions noves. Potser és cert que entre un moment i l’altre, de setembre de 1992 a setembre de 1993, l’equip de govern es va oblidar d’aquesta iniciativa i no hi va destinar recursos. La primera —i molt forta— crisi de finançament de l’UJI no va ajudar gens. En tot cas, els qui hàgeu treballat en una organització d’una certa mida ja deveu saber que aprovar un projecte i deixar que es pose en marxa no implica sempre donar-li cap suport efectiu. Si aleshores ens vam quedar al marge, doncs, no va ser exactament la nostra intenció!

Més informació sobre el projecte original:

📎 El Gopher como CWIS (Campus Wide Information System) en la Universitat Jaume I

L’avantatge és que totes aquestes intrigues ja les vaig viure fa més de vint anys. L’etern retorn dels enzes.

El sistema de control horari m’adverteix que no vaig fitxar ni l’1 ni el 6 de gener. I no diu mentida. A l’#UJI el que és de l’UJI.

L’“avaluació de la qualitat” és un ritu burocràtic revestit d’aparença científica. Una caiguda en la numerologia.