Principal


La vista cansada

uji

Davant d’un eventual retorn als exàmens en línia, jo em sent una mica com Gàndalf al pont de Khazad-dûm: vell i cansat.

“—Un Bàlrog! —mormolà en Gàndalf—. Ara ho comprenc —trontollà i es recolzà pesadament a la vareta—. Això sí que és estar de pega! I ja estic tan cansat…”

La llibertat d’elecció neoliberal adaptada a l’alimentació col·lectiva.