Principal


La vista cansada

Recull bibliogràfic d’aquesta setmana

  1. “L’eficàcia ontològica dels models de dades: de quines maneres la informàtica pot crear realitats”
  2. “El concepte de product ownership com a estratègia de socialització del sofriment en la governança TI”
  3. “El cicle de vida dels sistemes d’informació. Complexitat (quasi) infinita i el tesseracte com a metàfora.”
  4. “Tractar els usuaris com a clients: CRM i avantatges pràctics d’aquest enfocament sadomasoquista des de la psicoanàlisi interpersonal”
  5. “Aplicacions i reptes del test Voight-Kampff en la gestió de recursos humans”
  6. “De Blavatsky a Nakamoto i més enllà: el ‘llibre major’ com a representació holística de l’univers”

Selecció de comunicacions presentades en el Segon Congrés d’Estudis Socials de la Computació (2021). Títols traduïts per mi.