Principal


La vista cansada

📎 S’ha mort Clive Sinclair, inventor del ZX Spectrum amb què vaig aprendre a programar i amb què vaig guanyar els meus primers dinerets com a programador (ampliació del BASIC de l’Spectrum, Microhobby especial núm. 4, octubre de 1986). I de l’anterior ZX81 —MacGuffin i trava dels meus contes d'Unicorns— entre més invents. DEP 😢