Principal


La vista cansada

Moltes vegades que entre a Twitter acabe pensant que més gent hauria de llegir Future Crunch, “bones notícies d’arreu del món”, recollides i redactades des d’un punt de vista científic i tècnic “en un esforç per contrarestar el bombardeig continuat de mort i destrucció les 24 hores des de mitjans tradicionals i xarxes socials”.