Principal


La vista cansada

📎 The Regular Expression Edition - Why is this interesting?

futur.*

Les expressions regulars —una sintaxi per a representar patrons de text— es van inventar cap a 1951, com a part de la primera onada de recerques sobre xarxes neuronals artificials, i es van anar estenent gradualment, bastant lluny del seu propòsit original, en els sistemes UNIX, el llenguatge Perl i la programació Web. Una història interessant.