Principal


La vista cansada

đź“Ž Why mRNA vaccines could revolutionise medicine

També és el presagi d’un nou enfocament de la medicina. Els issatgers sintètics que reprogramen les nostres cèl·lules per proporcionar una resposta immune a gairebé qualsevol invasor, incloent potser el càncer, ara es podran crear de manera ràpida i econòmica.