Principal


La vista cansada

Quan done per acabat el primer esborrany d’un dels meus textos, generalment ja he oblidat d’on em va venir la idea. Però aquesta vegada sí que ho sé: una escena en un relat de Julian May em va suggerir una frase —una situació— i aquesta una altra, etc. etc.

És meravellós, per cert, que el programari modern arxive automàticament l’historial de canvis de cada document, a mesura que el vas editant. No sols per poder restaurar una versió anterior, sinó perquè permet reconstruir el creixement orgànic del text. Reveure com s’anava formant la trama i s’emplenava de detalls al llarg d’hores o dies.

Animació de l'evolució del document al llarg de versions successives