Principal


La vista cansada

📎 Does Apple really log every app you run? A technical look

Afortunadament, pareix que el Mac no envia a Apple un hash de cada aplicació cada vegada que intentes obrir-la. Només li envia certes dades sobre el certificat del desenvolupador, quan estima necessari comprovar que continua sent vàlid. Pel que fa la privadesa no seria el mateix. Però molt més lamentable que el bug dels servidors de l’altre dia —que alentia o paralitzava els macs— és el fet que Apple no done cap explicació sobre aquest assumpte.