Principal


La vista cansada

đź“Ž OpenAI’s GPT-3 Wrote This Short Film—Even the Twist at the End

Segons el futurista de mitjans i cineasta algorítmic Alexis Kirke, hauríem d’acostumar-nos a la idea que els ordinadors tinguin un paper important en els nostres esforços creatius, sobretot a l’hora d’escriure guions de pel·lícules.

  1. M’agraden els noms de professions emergents: “futurista de mitjans i cineasta algorĂ­tmic”.
  2. La majoria de pel·lícules ja pareixien fabricades en sèrie per una màquina.