Principal


La vista cansada

El dia 16 de setembre comence a llegir una novel·la de Perucho que tenia pendent de fa mesos i que comença així: ”El dia 16 de setembre de 1771 sortia de Southampton la ranquejant goleta…”