Principal


La vista cansada

📎 Autonomy Online: A Case For The IndieWeb (Smashing Magazine)

La resistència infatigable —i l’evolució tecnològica— del web social anterior a Facebook i la resta de plataformes. La teva veu des del teu web personal i la interconnexió d’uns amb altres en temps real mitjançant estàndards.

There is an alternative to corporate bubbles online — it’s called the IndieWeb. Build your own personal websites, control your online presence, and learn on your own terms.