Principal


La vista cansada

📎 Art Kavanagh posts about aphantasia

Aquesta condició és, també en el meu cas, una cosa que he descobert darrerament sobre mi. Els apunts i reflexions d’aquest autor sobre el tema m’estan resultant molt interessants.

A l’abril de 2018 vaig començar a escriure sobre el tema de l’afantasia. En aquell moment pensava que aquesta condició era una peculiaritat entretinguda, una cosa que em divertia haver descobert inesperadament sobre mi mateix, amb poques implicacions pràctiques. Però quan més hi pensava i escrivia, més em pareixia que l’absència d’una imaginació visual ha tingut un efecte profund en la meva manera de percebre i relacionar-me amb el món.