đź“Ž Google Photos trialing subscription to get best pics printed

Per 7,99€, Google t’enviarĂ  a casa deu fotos impreses cada mes, seleccionades automĂ ticament entre les millors (?) que hagis fet. No es descarta, però, alguna sorpresa. Què podria fallar.

Carles Bellver TorlĂ  @carlesbellver