đź“Ž Google Maps Hacks. Simon Weckert. Performance & Installation, 2020.

Un carretó carregat amb noranta-nou telèfons mòbils de segona ma genera un fals embús en Google Maps i desvia el trànsit real. El mapa no és el territori.

Carles Bellver TorlĂ  @carlesbellver