đź“Ž Open is Cancelled

Lessig, Joi, Stallman… Faltes individuals o biaix ideològic? El moviment open ha posat la llibertat molt per davant de la justícia.

Carles Bellver TorlĂ  @carlesbellver