En el món de la sociolingüística catalana existeixen pocs integrats i un excés d’apocalíptics.

📎 Xavier Diez: La immersió i el fenomen de la “portorriquenyització”

Carles Bellver Torlà @carlesbellver