Els satèl·lits meteorològics capten el senyal —feble— del vapor d’aigua a 23.8 GHz, dins de l’espectre del 5G. L’extensió d’aquesta tecnologia podria dificultar els mesuraments —no se sabria si es detecten núvols o connexions de dades— i faria menys fiables les prediccions.

📎 Why Your 5G Phone Connection Could Mean Lousy Weather Forecasts

Carles Bellver Torlà @carlesbellver