Principal


La vista cansada

—…no hi havia alguna cosa [en Roland Barthes] sobre els tòpics com a religió de les classes mitjanes?

—Crec que ell va dir l'ethos.

—Perquè l’originalitat és pertorbadora, correcte?

—Depèn del context.

—Com?

—Hi ha contextos de classe mitjana on s’espera que sonis original. Divertit. Fins i tot revolucionari. Però el context és una mena de signe de revocació. S’imposa.

—John Fowles, “The Cloud” (The Ebony Tower).