đź“Ž BBC News: The ghost writers helping ‘lazy’ Western students.

A Kenya hi ha joves que es guanyen la vida (pareix que bastant bĂ©) redactant treballs per a estudiantat d’universitats britĂ niques i dels EUA. Part d’un mercat global d’uns mil milions de dòlars anuals.

…and so it’s a very symbiotic kind of relationship. I can work, you are lazy, you have money, I do it [assignment] I get money.

Carles Bellver TorlĂ  @carlesbellver