Principal


La vista cansada

La llibertat d’elecció neoliberal adaptada a l’alimentació col·lectiva.