El programari no es va adaptar al món. Vam adaptar el món al programari […] Per tal que aquests sistemes funcionin, els processos s'han de simplificar, s'ha d'eliminar la complexitat. Això, sovint, té un cost.

📎 On “AI” replacing jobs and humans

Carles Bellver Torlà @carlesbellver