Els esquirols, no sols escolten els crits d’alerta dels ocells, sinó que interpreten la seva piuladissa habitual com a senyal d’absència de perill.

📎 Squirrels Listen To Birds’ Conversations As Signal of Safety

Carles Bellver Torlà @carlesbellver