Sant Joan Crisòstom: “boca d’or”, per la seva eloqüència. Autor d’Adversus Judaeos. Teoritzador de la culpabilitat col·lectiva dels jueus en la mort de Jesús i impulsor de l’antisemitisme cristià.

Carles Bellver Torlà @carlesbellver