Avui celebrem als nostres pobles la rendició del Japó. Però, setanta i tants anys després, encara queden soldats aïllats en lloc remots —jungles i roquerars—, renitents a acceptar el dogma de l’assumpció en cos i ànima de la Mare de Déu. Today, Thursday, is legal holiday.

Carles Bellver Torlà @carlesbellver