‪Nota per a —improbables— exegetes: els noms dels personatges de “La pèrdua de la gràcia” corresponen a l’entorn familiar i intel·lectual d’Agustí d’Hipona‬.

Carles Bellver Torlà @carlesbellver