Principal


La vista cansada

De la mateixa manera que Darwin va descobrir la llei del desenvolupament de la naturalesa orgànica, així Marx va descobrir la llei del desenvolupament de la història humana: el fet simple, fins ara amagat per un sobrecreixement de la ideologia, que la humanitat ha de menjar, beure, tenir recer i roba, abans que pugui dedicar-se a la política, la ciència, l’art, la religió, etc.; que, per tant, la producció dels mitjans materials immediats i, en conseqüència, el grau de desenvolupament econòmic assolit per un determinat poble o durant una època determinada, constitueixen el fonament sobre el qual les institucions estatals, les concepcions legals, l’art i fins i tot les idees sobre la religió de les persones involucrades han anat evolucionant, i a la llum del qual, per tant, s’han d’explicar, en lloc de fer-ho a la inversa, com fins ara era el cas.

Però això no és tot…

📎 Engels’ Speech at the Grave of Karl Marx. London, March 17, 1883