Principal


La vista cansada

Escriure receptes és fácil, però es difícil entendre’s amb la gent en la resta de les coses.

—Kafka (“Un metge rural”) sobre el requisit lingüístic en atenció primària.