Més de la meitat de la població mundial és ara en línia, però això no vol dir que tothom vegi el mateix. Des de filtres governamentals fins a recepció per correu postal…

📎 The internet, but not as we know it: life online in China, Russia, Cuba and India

Carles Bellver Torlà @carlesbellver