Els papers de l’estada de Ch. B. a la Miskatonic University (1992) carlesbellver.net/contes/unicorns

La vista cansada @carlesbellver