Per a entrenar la seva “intel·ligència artificial”, Facebook té a l’Índia un equip de gent que va revisant milions de missatges i fotos (encara que siguin privats) i els etiqueta segons una sèrie d’aspectes, incloent “el tema —menjar, un selfi, un animal?—, el moment —una activitat diària o una ocasió especial?— o la intenció de l’autor —planificar una activitat, resultar inspirador, fer un acudit?”

📎 Facebook ‘labels’ posts by hand, posing privacy questions

Carles Bellver Torlà @carlesbellver