He vingut a Barcelona a signar exemplars dels meus ebooks. Els signe amb la meva clau privada. D’aquesta manera, mitjançant la meva clau pública, es podrà comprovar en qualsevol moment que la signatura és autèntica. A més a més, cada exemplar va xifrat amb la clau pública de la persona que l’adquireix, de forma que només ella pugui desxifrar-lo —i llegir-lo— utitlitzant la seva clau privada. Finalment, cada transacció —signatura i lliurament de l’exemplar— s’anota en la blockchain de Bitcoin, on constarà per sempre. Els meus ebooks són gratuïts i es distribueixen amb llicència #CreativeCommons, però jo cobre 1,5 mBTC (mil·libitcoins) per la signatura (i l’intermediari es queda l’import corresponent als seus serveis tècnics).

Hem muntat la paradeta en l’estació de metro de Correus. Crec que avui em faré ric. Per fi.

Carles Bellver Torlà @carlesbellver