Alternatives ètiques, fàcils d’utilitzar i respectuoses amb la privacitat per als webs i apps socials més populars: Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, WhatsApp, Gmail…

📎 switching.social

Carles Bellver Torlà @carlesbellver