Optativa d’informàtica 3r ESO: aprenen programació d’aplicacions per a telèfons mòbils amb App Inventor. Molt bé. Però el reglament del centre prohibeix que porten els mòbils a l’institut. Cavalquem contradiccions.

Carles Bellver Torlà @carlesbellver