📎 Trets psicopàtics i discapacitats cognitives expliquen la bretxa masclista de la patronal

Carles Bellver TorlĂ  @carlesbellver