đź“Ž A list of Free Software network services and web applications which can be hosted locally

Una llarga llista de programari lliure que pots instal·lar —si saps— i utilitzar en lloc de les plataformes comercials habituals, gratuïtes o de pagament. Molt llarga, de fet. Correu electrònic, blogs, wikis, gestió de documents, retransmissió d'àudio i vídeo, etc.

Carles Bellver TorlĂ  @carlesbellver