đź“Ž Quantum Communication Just Took a Great Leap Forward

L'entrellaçament quàntic, descrit per Einstein com “acció fantasmal a distància” i a hores d'ara demostrat experimentalment, podria ser la base de les comunicacions del futur. L’article descriu els darrers avenços en aquest camp. Més que màgia, senyor Clarke, pareix bruixeria!

Carles Bellver TorlĂ  @carlesbellver