đź“Ž Artificial Intelligence Creates Realistic Photos of People, None of Whom Actually Exist

…una separació no supervisada, apresa automàticament, d'atributs d'alt nivell (p. ex. posa i identitat quan s'entrena amb cares humanes) i variacions estocàstiques en les imatges generades (p. ex. pigues, cabells).

Aquest conjunt d’algorismes de Nvidia crea fotoretrats que pareixen reals. Si els veiem a Instagram, ens creurem que són reals.

Carles Bellver TorlĂ  @carlesbellver