đź“Ž Dead brothel owner wins Nevada state assembly seat

Dennis Hof, propietari d'un bordell, va morir el mes passat després de celebrar el seu setanta-dosè aniversari. La causa de la mort encara s'està investigant. Ha estat elegit per a l'assemblea municipal amb més de 7,000 vots.

Carles Bellver TorlĂ  @carlesbellver