📎 Blockchain explained: What it is and isn’t, and why it matters

Transcripció del podcast amb gràfics i taules. Cinc mites comuns sobre les cadenes de blocs i sis categories de casos d’ús en dues àrees: manteniment de registres (emmagatzematge d’informació estàtica) i transaccions (informació comercial).

Carles Bellver TorlĂ  @carlesbellver