📎 We can now customize cancer treatments, tumor by tumor

Però alguna empresa es pot permetre de produir assistència mèdica unipersonal?

Carles Bellver TorlĂ  @carlesbellver