Principal


La vista cansada

📎 Rhythm in Web Typography

Igual que en la música, on l’ordre és més plaent per a les nostres orelles que el caos, també ho és un text ben dissenyat amb un ritme establert, més fàcil de llegir i més agradable per consumir pels nostres ulls.