đź“Ž Miguel Marquez Outside

Art de carrer conceptual. Senyals d'avís i altres intervencions humorístiques i inesperades. Public Projects — Michael Pederson.

Carles Bellver TorlĂ  @carlesbellver