La segona equació de Schrödinger

Als anys cinquanta, quan estava cada vegada menys implicat en la física de la seva època i tendia més i més a tornar al seu interès anterior per la filosofia índia, acabava invariablement les seves conferències amb un comentari sobre la frase "Atman igual a Brahman", que ell anomenava, amb un mig somriure, "la segona equació de Schrödinger".

—Michel Bitbol, "Schrödinger and Indian Philosophy".

Carles Bellver Torlà @carlesbellver