ūüďé There‚Äôs a Sucker Born Every Minute

En conclusió, ambdues frases "cada minut naix un ximplet" i "cada minut naix un idiota", tenien inicialment atribucions anònimes. Amb el pas del temps van ser reassignades a persones destacades de cada període. Tot i això, només n'ha perdurat la fama de P. T. Barnum.

Carles Bellver Torlà @carlesbellver