La web del Congreso posa en context cada article de la Constitució: precedents, esmenes i debats en la tramitació, etc. Vg. p. ex. l’article 3 sobre les llengües.

Carles Bellver Torlà @carlesbellver