Principal


La vista cansada

Twitter és conversa informal, improvisada. Els tuits haurien de ser efímers, com el que es xerra en un bar; no restar per sempre subjectes a escrutini públic i privat. Per això faig que els meus s'esborrin automàticament al cap d'una setmana. Si vull que perduri va al blog.