📎 Brutalist Web Design

Els materials d’un lloc web no són les etiquetes HTML, els CSS o el codi Javascript. Més aviat, són el seu contingut i el context en què es consumeix.
Carles Bellver Torlà @carlesbellver