đź“Ž Why I'm automatically deleting my old tweets

Els tuits haurien de ser efĂ­mers.

Restringint la meva línia de temps només als darrers dies, sento que estic fent servir Twitter com si se suposava que s'havia d'utilitzar: una manera d’unir-se a la conversa i veure què passa al món ara mateix.
Carles Bellver TorlĂ  @carlesbellver