📎 The Crab Migration That the Colombian Army Is Dispatched to Protect

Aquesta espècie, coneguda com a Gercarcinus ruricola, viu típicament a terra. Però es dirigeixen cada any a la mar per criar.
Carles Bellver TorlĂ  @carlesbellver